down angle-up star poligone info tree building-o heart-o diamond address angle-down menu search times list-ul play picture-o book-open rating fax door plane-o phone clock-o wallet link envelope-o users music star-o info-circle plus angle-right angle-left map-marker print share-alt facebook twitter google-plus down angle-up star poligone info tree building-o heart-o diamond address angle-down menu search times list-ul play picture-o book-open rating fax door plane-o phone clock-o wallet link envelope-o users music star-o info-circle plus angle-right angle-left map-marker print share-alt facebook twitter google-plus

GVG: usvojen drugi paket mjera pomoći građanima i poduzetnicima

show
GVG: usvojen drugi paket mjera pomoći građanima i poduzetnicima

Na 21. sjednici Gradskog vijeća Grada Velike Gorice koja je održana elektronskim putem usvojen je drugi paket mjera pomoći građanima i poduzetnicima uslijed epidemije izazvane koronavirusom. Popis mjera koje su izglasane:

1. Dodjela bespovratnih financijskih sredstava za financiranje tekućeg poslovanja subjekata malog gospodarstva (obrtna sredstva).
Osigurana sredstva u iznosu od 2.000.000,00 kuna bit će raspodijeljena putem Javnog poziva prema Kriterijima koji su sastavni dio ove Odluke.

2. Financijska potpora roditeljima predškolske djece, učenika i studenata koji su dobili otkaz uslijed pandemije COVID-19 u iznosu od 1.000,00 kuna NETO po djetetu.
Pravo na pomoć ostvaruju podnošenjem zahtjeva Upravnom odjelu za predškolski odgoj, školstvo i šport pod sljedećim uvjetima:
- Ako su oba roditelja/skrbnika dobila otkaz
- Ako je roditelj/skrbnik u jednoroditeljskoj obitelji dobio otkaz
- Ako je samohran roditelj/skrbnik dobio otkaz
- Ako je jedan roditelj/skrbnik dobio otkaz, a drugi ima NETO primanja manja od 5.000,00 kuna, jednokratno

3. U potpunosti se oslobađaju plaćanja komunalne naknade obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovne prostore i građevinska zemljišta koja služe obavljanju poslovne djelatnosti, a kojima je privremeno obustavljen rad.
Svoje pravo na oslobađanje ostvarit će podnošenjem pisanog zahtjeva Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i promet.

4. U potpunosti se oslobađaju plaćanja naknade za korištenje javnih površina korisnici javnih površina koji istu nisu u mogućnosti koristiti zbog nastalih okolnosti.
Svoje pravo na oslobađanje ostvarit će podnošenjem pisanog zahtjeva Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i promet Grada Velike Gorice.

5. U potpunosti se oslobađaju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Velike Gorice subjekti koji zbog nastalih okolnosti ne obavljaju djelatnost.
Svoje pravo na oslobađanje ostvarit će podnošenjem pisanog zahtjeva Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu.

Close