down angle-up star poligone info tree building-o heart-o diamond address angle-down menu search times list-ul play picture-o book-open rating fax door plane-o phone clock-o wallet link envelope-o users music star-o info-circle plus angle-right angle-left map-marker print share-alt facebook twitter google-plus down angle-up star poligone info tree building-o heart-o diamond address angle-down menu search times list-ul play picture-o book-open rating fax door plane-o phone clock-o wallet link envelope-o users music star-o info-circle plus angle-right angle-left map-marker print share-alt facebook twitter google-plus

Vrata od krča

show
Vrata od krča

 

Vrata od krča predstavljaju jedinstveni spomenik ljudskom radu, podignut u šumi zvanoj Turopoljski lug. Bogatstvo velikogoričkog kraja – šume, naročito hrasta danas su ostatak samo nepreglednih šuma što su prije više stoljeća bile glavno obilježje ovog područja. Jugoistočni dio Turopolja bio je pokriven gustim šumama što su se prostirale od Kurilovca do Plesa, a završavale u Turopoljskom lugu.

Drvo se koristilo ne samo za gradnju seoskih domova nego i za izradu svih uporabnih predmeta u domaćinstvu (posebice u izradi škrinja, preslica, tkalačkih stanova, zipki...). Šume su donosile veliki prihod Plemenitoj općini turopoljskoj, tako da su bile brižno čuvane i održavane, ali Turopoljci su bili prisiljeni krčiti šumu kako bi stvorili više obradive površine i prostora za livade.

Nakon jednog takvog krčenja u Turopoljskom lugu koje je trajalo od 1774. do 1779. godine, zemlja je podijeljena na 1600 jednakih parcela prema ovlaštenim pravima. U čast ovom zajedničkom uspjehu na granici krčevine i ostatka šume Turopoljci su podigli tzv. "Vrata od krča" - dva drvena stupa (danas betonska) preko kojih je pružena velika greda. Ova vrata ukrasili su mnogim detaljima i obilježili latinskim natpisom. Za vrijeme velike poplave 1914. godine vrata su srušena, te su ponovno obnovljena i postavljena 1916. godine.

 

 

Close