down angle-up star poligone info tree building-o heart-o diamond address angle-down menu search times list-ul play picture-o book-open rating fax door plane-o phone clock-o wallet link envelope-o users music star-o info-circle plus angle-right angle-left map-marker print share-alt facebook twitter google-plus down angle-up star poligone info tree building-o heart-o diamond address angle-down menu search times list-ul play picture-o book-open rating fax door plane-o phone clock-o wallet link envelope-o users music star-o info-circle plus angle-right angle-left map-marker print share-alt facebook twitter google-plus

Ribolov

show
Ribolov

Velikogoričko područje raj je za ribiče zbog obilja rijeka koje su ekološki još uvijek čiste, a dobrim gospodarenjem održan je i riblji fond. Sava i njeni rukavci Odra i "Mrtva Odra" najpopularnija su odredišta ljubitelja ribolova, ali velik broj ribiča je i na Kupi, posebice ljeti, kada je Kupa i odredište većeg broja kupača i izletnika. Uz rijeke ribiči koriste i privatne ribnjake te jezera ostala od šljunčarenja, a najveće među njima je jezero Čiče. Vode obiluju grgečom, klenom, bijelkom, šaranom, amurom, karasom, linjakom, štukom, somom, smuđem... Ribolovno područje podijeljeno je na 4 ribolovna revira: jezera i šoderice, rukavci i jame uz rijeku Savu, rijeka Odra s izvornim vodama, oteretnim kanalom, potocima Buna i Lekenik te rijeka Kupa-lijeva obala.

Najveće ribolovno društvo je ŠRU Odra koje broji više od tisuću registriranih ribiča, a svake godine obnavlja riblji fond s 8-10 tona ciprinidne ribe.

ŠRU "Odra"

Adresa: Trg kralja Tomislava 4
Mob : 091 795 25 35
Fax : 01 6222 082
Email: ognjen.cahun@gmail.com
Web: www.sru-odra.hr

Uredovno vrijeme:

Ponedjeljak / Srijeda / Petak od 11h do 17h

Close