down angle-up star poligone info tree building-o heart-o diamond address angle-down menu search times list-ul play picture-o book-open rating fax door plane-o phone clock-o wallet link envelope-o users music star-o info-circle plus angle-right angle-left map-marker print share-alt facebook twitter google-plus down angle-up star poligone info tree building-o heart-o diamond address angle-down menu search times list-ul play picture-o book-open rating fax door plane-o phone clock-o wallet link envelope-o users music star-o info-circle plus angle-right angle-left map-marker print share-alt facebook twitter google-plus

Prirodna bogatstva Turopolja

show
Prirodna bogatstva Turopolja

Pronađite skrivena bogatstva netaknute prirode

Jugoistočno područje Zagreba između rijeka Save i Kupe zapremaju plodna ravnica Turopolja ili Zagrebačko polje i blago uzdignuto nisko gorje - Vukomeričke gorice ili Vrhovlje. Nizinsko područje Turopolja bilo je močvarno, obraslo gustim šumama u kojima je živjelo pragovedo tur po kojemu je Turopolje dobilo ime. U nizinskim predjelima uspijeva odlična hrastovina, dok su Vukomeričke gorice prekrivene bukovim i brezovim šumama, te lijepim vinogradima.

Flora i fauna

U Turopolju nalazimo izuzetno bogatstvo prirodnih pojava sadržanih u bujnoj raznolikosti raslinstva i mnogobrojnim vrstama životinjskog svijeta. Flora Turopolja broji preko 450 vrsta od kojih ističemo najčešće: hrast lužnjak, hrast kitnjak, grab, običnu vrbu, lijesku, bazgu, topolu, rogoz, lopoč i druge. U vodama ovog područja, Odri s pritocima Lomnicom, Bunom i Lekenikom, živi 22 vrste riba iz 7 porodica među kojima su autohtone vrste crvenokica, platica, uklija, štuka, klen, grgeč i druge. Ovaj je kraj ptičji raj u kojem živi 220 vrsta ptica: crna žuna, orao kliktaš, crna roda, ševa, djetlić i druge.

Reljefna obilježja i klima

Područje grada Velike Gorice ulazi u šire klimatsko područje umjereno tople, vlažne, kišne šumske klime. Najmanje oborina pada zimi, dok je izrazitiji oborinski maksimum na prijelazu iz proljeća u ljeto. Srednja temperatura najtoplijeg mjeseca (srpnja) ne prelazi 22 C, a barem četiri mjeseca u hladnijem dijelu imaju srednju temperaturu iznad 10 C.

Close