down angle-up star poligone info tree building-o heart-o diamond address angle-down menu search times list-ul play picture-o book-open rating fax door plane-o phone clock-o wallet link envelope-o users music star-o info-circle plus angle-right angle-left map-marker print share-alt facebook twitter google-plus down angle-up star poligone info tree building-o heart-o diamond address angle-down menu search times list-ul play picture-o book-open rating fax door plane-o phone clock-o wallet link envelope-o users music star-o info-circle plus angle-right angle-left map-marker print share-alt facebook twitter google-plus

PPS destinacija

show
PPS destinacija

Turistička zajednica grada Velike Gorice zajedno s 14 gradova i općina Zagrebačke županije prijavila se u projekt Hrvatske turističke zajednice pod nazivom „PPS destinacija“. U sklopu projekta provodit će se aktivnosti kojima će podupirati razvoj turističke ponude i aktivnosti upravljanja destinacijom, a to se prvenstveno odnosi na razvoj ponude destinacija u razdoblju pred i posezone (PPS).

PPS destinacija u kojoj se nalazi naš grad i koja je odabrana na natječaju, nazvana je ’ZAGREBi po zelenoj okolici’. Kao glavni turistički proizvodi na kojima će se najaktivnije marketinški raditi odabrani su: Enogastro turizam i Cikloturizam, a koordinator PPS destinacije je Turistička zajednica grada Jastrebarskog.

Hrvatska turistička zajednica će odabranim destinacijama koje sudjeluju u projektu u predstojećoj posezoni osigurati veću tržišnu vidljivost i prepoznatljivost za odabrane proizvode.

 

Close