down angle-up star poligone info tree building-o heart-o diamond address angle-down menu search times list-ul play picture-o book-open rating fax door plane-o phone clock-o wallet link envelope-o users music star-o info-circle plus angle-right angle-left map-marker print share-alt facebook twitter google-plus down angle-up star poligone info tree building-o heart-o diamond address angle-down menu search times list-ul play picture-o book-open rating fax door plane-o phone clock-o wallet link envelope-o users music star-o info-circle plus angle-right angle-left map-marker print share-alt facebook twitter google-plus

Potpore za očuvanje radnih mjesta

show
Potpore za očuvanje radnih mjesta

S obzirom na stanje u gospodarstvu uvjetovano korona virusom (COVID-19) Hrvatski zavod za zapošljavanje svoje aktivnosti usmjerava na očuvanje radnih mjesta u djelatnostima/sektorima koji su najugroženiji. Kako bi se radnicima osigurala radna mjesta, odnosno ostanak u zaposlenosti HZZ uvodi novu mjeru: Potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)

Cilj ove mjere je očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane korona virusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost.

Informacije o mjerama i potporama za očuvanje radnih mjesta objavljene su na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Close