down angle-up star poligone info tree building-o heart-o diamond address angle-down menu search times list-ul play picture-o book-open rating fax door plane-o phone clock-o wallet link envelope-o users music star-o info-circle plus angle-right angle-left map-marker print share-alt facebook twitter google-plus down angle-up star poligone info tree building-o heart-o diamond address angle-down menu search times list-ul play picture-o book-open rating fax door plane-o phone clock-o wallet link envelope-o users music star-o info-circle plus angle-right angle-left map-marker print share-alt facebook twitter google-plus

Otvoren javni poziv za potpore manifestacijama u 2017. godini

show
Otvoren javni poziv za potpore manifestacijama u 2017. godini

Temeljem Programa rada za 2017. godinu kojim je planiran iznos od 150.000,00 kuna za potporu organizatorima manifestacija na području djelovanja Turističke zajednice grada Velike Gorice, Turistički ured objavljuje

JAVNI POZIV

za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore iz programa

Potpore manifestacijama u 2017. godini 

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice grada Velike Gorice (dalje u tekstu: TZGVG) za manifestacije koje ispunjavaju kriterije (podižu kvalitetu turističke ponude grada Velike Gorice, doprinose rastu broja gostiju i povećanju potrošnje uslužnog sektora grada) te promoviraju Veliku Goricu kao zanimljivo turističko odredište. Ukupan iznos sredstava potpore je 150.000,00 kuna i raspoređuje se na sve manifestacije koje zadovoljavaju naprijed navedene kriterije.

Sredstva Turističke zajednice koja se dodjeljuju pojedinim organizatorima su simboličnih iznosa kao znak podrške manifestaciji i nisu dovoljna za kreiranje manifestacija koje bi se većim dijelom financirale iz sredstava Turističke zajednice.

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju:

  1. kulturnih manifestacija,
  2. zabavnih manifestacija,
  3. sportskih manifestacija,
  4. eno-gastronomskih manifestacija,
  5. ostalih manifestacija.

Turistička zajednica poziva zainteresirane Udruge da kao organizatori manifestacija dostave svoje zahtjeve za dodjelu financijske potpore.

Podnositelj zahtjeva treba dostaviti TZGVG projekt manifestacije i jasno obrazloženje za koji se dio projekta traže sredstva, podatke o korisniku (pravni status, naziv, adresu, kontakt) i informaciju o udjelu sufinanciranja projekta od strane drugih subjekata.

Obveze korisnika su:

  • Udruga mora imati važeću registraciju u Registru udruga RH
  • Udruga potpisuje Ugovor o donaciji s Turističkom zajednicom
  • Sredstva potpore iskoristiti namjenski za realizaciju manifestacije za koju je dobio financijsku potporu
  • U TZGVG dostaviti izvješće o korištenju sredstava s odgovarajućom dokumentacijom koja potvrđuje navode izvješća te dostaviti po potrebi na uvid i dodatnu, naknadno traženu dokumentaciju.

Rok za dostavu zahtjeva za sufinanciranje projekata je 3. ožujka 2017.godine.

Obrazac je dostupan ovdje, a Zahtjevi se dostavljaju na adresu:

Turistička zajednica grada Velike Gorice

Kurilovečka 2, 10410 Velika Gorica

Nepravodobne i nepotpune zahtjeve Turističko vijeće neće razmatrati, a odluku će donijeti u roku 30 dana od roka za dostavu zahtjeva.

Prije donošenja konačne odluke o odabiru TZGVG zadržava pravo od podnositelja zatražiti dodatna pojašnjenja projekta. O odabranim projektima podnositelji će biti obaviješteni u roku 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru. Sredstva se isplaćuju nakon odrađene manifestacije i podnesenog izvješća o realizaciji.

Velika Gorica, 20. siječnja 2017.

Close