down angle-up star poligone info tree building-o heart-o diamond address angle-down menu search times list-ul play picture-o book-open rating fax door plane-o phone clock-o wallet link envelope-o users music star-o info-circle plus angle-right angle-left map-marker print share-alt facebook twitter google-plus down angle-up star poligone info tree building-o heart-o diamond address angle-down menu search times list-ul play picture-o book-open rating fax door plane-o phone clock-o wallet link envelope-o users music star-o info-circle plus angle-right angle-left map-marker print share-alt facebook twitter google-plus

Ostali sakralni objekti

show
Ostali sakralni objekti

Crkve, kapele i župni dvorovi razasuti su kao biserje u idiličnom pejzažu turopoljskog kraja, a kad se odškrinu njihova vrata susrećemo se s djelima koja su nastajala u nadahnuću vjere i pobožnosti. Svaku tu građevinu karakterizira nešto posebno, vrijedno i lijepo...

Crkva Navještenja Blažene Djevice Marije, Velika Gorica

U pisanim izvorima ova se crkva prvi puta spominje 1334. godine, iako je postojala i ranije kao mala drvena kapela. Tijekom godina pojedini drveni dijelovi zamijenjeni su zidanim, a gradnja je počela 1686. i završila 1757. godine kada je brigu oko nje preuzela Plemenita opčina turopoljska. Nova zidana crkva bila je dograđena s dvije bočne kapele - Svetog Antuna Padovanskog i Srca Isusova.

Današnji izgled crkve, u duhu baroka, zasluga je Hermana Bolléa koji je, nakon potresa 1880. koji je pogodio Zagreb i okolicu oštetivši ovu crkvu, prišao njezinoj temeljitoj obnovi. Na glavnom oltaru nalazi se reljef prizora Navještenja, rad tirolskih majstora, a freske u bočnim kapelama Rođenje Isusovo i Isusovo uskrsnuće naslikao je Marko Antonini. Na pročelju crkve u niši zvonika nalazi se kip sv. Lucije, zaštitnice Turopolja, a nad ulaznim vratima grb Plemenite opčine turopoljske.

Crkva pohoda Blažene Djevice Marije, Vukovina

Crkva Pohoda Blažene Djevice Marije pripada među najstarija marijanska svetišta u ovom dijelu Hrvatske, a prvi puta se spominje u 16. stoljeću. Na mjestu današnje župne crkve nalazila se do sredine 17. stoljeća mala drvena kapela sa zvonikom posvećena Blaženoj Djevici Mariji, ali se već 1630. godine spominje kao proštenjarska kapela. Crkva je tijekom vremena puno puta dograđivana, a danas je to jednobrodna kasnobarokno – klasicistička crkva u kojoj su se čuvali brojni zavjetni darova vjernika kojima je Majka Božja Vukovinska pomogla.

Svake godine 15. kolovoza, u crkvi i prostoru oko nje, okupi se nekoliko tisuća hodočasnika kako bi proslavili blagdan Velike Gospe, glavnu svetkovinu ove župe.

Crkva Majke Božje Snježne, Dubranec

Crkva Majke Božje u Dubrancu podignuta je 1650. godine, a tijekom vremena dograđivana je i njezin inventar se obogaćivao. Nekoliko puta je temeljito popravljana i obnavljana, da bi se 1881. godine prišlo novom uređenju pod vodstvom dr. Hermana Bollea i dr. Izidora Kršnjavoga. Oslike u crkvi napravio je majstor Clausen iz Austrije, oltare je po nacrtima Bollea u romanskom stilu napravio I. Wagmeister, slikani prozori naručeni su u Beču, a pročelje s kipom raspetog Spasitelja do kojeg stoje Marija i Ivan isklesao je profesor zemaljske obrtne škole Morak.

Župni dvor, Staro Čiče

Temeljni kamen ovom do danas jedinom sačuvanom drvenom župnom dvoru blagoslovio je župnik Juraj Rusan 1831. godine. Župljani i pokroviteljica župe udova grofica Erdoedy zajednički su nabavili drvenu građu, a gradnja je povjerena Pavlu Kundraku i njegovoj družini iz Bukevja. Marljivi župnik Rusan prikupljao je književnu građu, njegovim putem je nastavio župnik Nikola Folnegović pa je tako u župnom dvoru sve do izgradnje novoga bio pohranjen izuzetno vrijedan književni fond od 928 knjiga u kojem je najstariji primjerak knjige iz 1561. godine. Poznato je da je vredniji dio književnog fonda prenesen u današnju Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti, posredstvom Frana Kurelca.

 

Close