down angle-up star poligone info tree building-o heart-o diamond address angle-down menu search times list-ul play picture-o book-open rating fax door plane-o phone clock-o wallet link envelope-o users music star-o info-circle plus angle-right angle-left map-marker print share-alt facebook twitter google-plus down angle-up star poligone info tree building-o heart-o diamond address angle-down menu search times list-ul play picture-o book-open rating fax door plane-o phone clock-o wallet link envelope-o users music star-o info-circle plus angle-right angle-left map-marker print share-alt facebook twitter google-plus

Novi gost u Turopolju 2011.

show
Novi gost u Turopolju 2011.

Turistička zajednica grada Velike Gorice potiče organizirane dolaske turista na područje grada Velike Gorice te u skladu s tim poduzimamo  aktivnosti koje će  rezultirati porastom broja turista i turističke potrošnje  u Velikoj Gorici i okolici.

 

Turističke i putničke agencije koje  na područje Turističke zajednice grada Velike Gorice organizirano  dovedu goste, ostvaruju pravo na financijsku potporu i to u sljedećim iznosima:

A)    7,50 kuna po gostu

Uvjet za ostvarivanje potpore je realizirana turističko – ugostiteljska potrošnja po putniku na području Velike Gorice od minimalno  50 kuna, a za grupu od minimalno 30 putnika.

 

B)     15,00 kuna po gostu

Uvjet za ostvarivanje potpore je realizirana turističko – ugostiteljska potrošnja po putniku na području Velike Gorice od minimalno 100 kuna, a za grupu od minimalno 30 putnika.

 

C)    30,00 kuna po gostu

Uvjet za ostvarivanje potpore je realizirana turističko – ugostiteljska potrošnja po putniku na području Velike Gorice od minimalno 200 kuna, a za grupu od minimalno 20 putnika.

 

Agencija ostavaruje pravo na financijsku potporu za  unaprijed najavljene grupe. Kod najave prve grupe agencija je dužna dostaviti Turističkoj zajednici sljede?u dokumentaciju:

-          Popunjen prijavni obrazac ( dostupan na www.tzvg.hr)

-          Dokaz o pravnom statusu podnositelja zahtjeva

 

Nakon dostavljene potrebne dokumentacije Turistička zajednica priprema Ugovor o poslovnoj suradnji koji se potpisuje za cijelu 2011. godinu, odnosno do isteka planiranih sredstava. Kod svake sljedeće grupe agencija Turističkoj zajednici dostavlja samo popunjen prijavni obrazac.

Pravo na financijsku potporu imaju turističke i putničke agencije koje imaju sjedište na području Republike Hrvatske. Sredstva se odobravaju i uplaćuju na žiro račun agencije nakon turističke ture, a  na temelju dostavljenih računa za realizirane turističko – ugostiteljske  usluga na području Velike Gorice. Turistička zajednica će odobravati financijske potpore do isteka planiranih sredstava za 2011. godinu, a to je 20.000,00 kuna.

Close