down angle-up star poligone info tree building-o heart-o diamond address angle-down menu search times list-ul play picture-o book-open rating fax door plane-o phone clock-o wallet link envelope-o users music star-o info-circle plus angle-right angle-left map-marker print share-alt facebook twitter google-plus down angle-up star poligone info tree building-o heart-o diamond address angle-down menu search times list-ul play picture-o book-open rating fax door plane-o phone clock-o wallet link envelope-o users music star-o info-circle plus angle-right angle-left map-marker print share-alt facebook twitter google-plus

Natječaj za izbor direktora Turističke zajednice grada Velike Gorice

show
Natječaj za izbor direktora Turističke zajednice grada Velike Gorice

 

Na temelju članka 18. stavka 1. točke 6. i članka 22. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22), Pravilnika o djelokrugu, unutarnjem ustrojstvu, organizaciji, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Turističke zajednice Grada Velike Gorice, članka 23. stavka 1.  točke 6. Statuta Turističke zajednice Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 6/2020) i Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Velike Gorice o raspisivanju natječaja za direktora/icu Turističke zajednice Grada Velike Gorice donesenoj na sjednici dana 19. svibnja 2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Velike Gorice raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora Turističke zajednice Grada Velike Gorice

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme – mandat od 4 godine, uz puno radno vrijeme.

 

P rijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Natječaj za radno mjesto direktora“ na adresu: Turistička zajednica Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 2, 10 410 Velika Gorica, osobno ili preporučenom poštom.

Uvjeti natječaja nalaze se u prilogu:

Close