down angle-up star poligone info tree building-o heart-o diamond address angle-down menu search times list-ul play picture-o book-open rating fax door plane-o phone clock-o wallet link envelope-o users music star-o info-circle plus angle-right angle-left map-marker print share-alt facebook twitter google-plus down angle-up star poligone info tree building-o heart-o diamond address angle-down menu search times list-ul play picture-o book-open rating fax door plane-o phone clock-o wallet link envelope-o users music star-o info-circle plus angle-right angle-left map-marker print share-alt facebook twitter google-plus

Natječaj za dodjelu potpora poduzetnicima za pojedinačne nastupe na manifestacijama u 2019. godini

show
Natječaj za dodjelu potpora poduzetnicima za pojedinačne nastupe na manifestacijama u 2019. godini

Grad Velika Gorica objavio je Natječaj za dodjelu potpora poduzetnicima za pojedinačne nastupe na manifestacijama u 2019. godini te Natječaj za dodjelu potpora poduzetnicima za pokriće troškova tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU.

Što se tiče prvotnog natječaja, Grad Velika Gorica u cilju poticanja razvoja poduzetništva dodijelit će financijska sredstva u vidu potpora za pojedinačne nastupe poduzetnika na manifestacijama, a odobrena i dodijeljena potpora smatra se potporom male vrijednosti.

Konkretnije, manifestacije u smislu ovog natječaja su sajmovi, izložbe, natjecanja i slične manifestacije koje su organizirane s namjerom predstavljanja, promocije ili ocjenjivanja proizvoda i usluga pojedinih poduzetnika.

-Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i121/16) sa sjedištem, a obrtnici i s prebivalištem na području Grada Velike Gorica- poručuju iz Grada.

Pritom iz Grada napominju da korisnici potpore ne mogu biti subjekti malog gospodarstva koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i ribarstvom, te subjekti malog gospodarstva koji se bave točenjem pića, kockanjem, kladioničarskim i sličnim djelatnostima.

-Potpora se može dodijeliti pojedinačnim izlagačima za nastupe na manifestacijama u zemlji ili inozemstvu isključivo za zakup, uređenje i opremanje izložbenog prostora i trošak izrade promidžbenih materijala koji se koriste na manifestaciji. U druge svrhe se ne može koristiti- navode iz Grada Velike Gorice.

Prednost pri dodjeli potpore imat će subjekti malog gospodarstva kojima je osnovna djelatnost proizvodna, djelatnost tradicijskog ili umjetničkog obrta (dokaz – Uvjerenje o statusu tradicijskog/umjetničkog obrta) i kojima u tekućoj godini nije dodijeljena potpora za nastupe na sajmu.

Visina potpore može iznositi do 90% troškova, a najviše do 5.000 kuna za nastupe na manifestacijama u Hrvatskoj i do 10.000 kuna za nastupe na manifestacijama u inozemstvu. Pojedinom korisniku mogu se dodijeliti dvije potpore u tekućoj kalendarskoj godini, a sredstva za iznos poreza na dodanu vrijednost dužan je osigurati korisnik potpore.

Sve informacije o Natječaju za dodjelu potpora poduzetnicima za pojedinačne nastupe na manifestacijama možete pronaći OVDJE

Close