down angle-up star poligone info tree building-o heart-o diamond address angle-down menu search times list-ul play picture-o book-open rating fax door plane-o phone clock-o wallet link envelope-o users music star-o info-circle plus angle-right angle-left map-marker print share-alt facebook twitter google-plus down angle-up star poligone info tree building-o heart-o diamond address angle-down menu search times list-ul play picture-o book-open rating fax door plane-o phone clock-o wallet link envelope-o users music star-o info-circle plus angle-right angle-left map-marker print share-alt facebook twitter google-plus

Lov

show
Lov

Na širem području grada Velike Gorice, ukupno dvadesetak lovačkih društava s oko 650 aktivnih članova brine se o očuvanju i uzgoju divljači te o gospodarenju lovištima, a najveća lovišta nalaze se u turopoljskoj ravnici, Turopoljskom lugu i Vukomeričkim goricama.  Prirodne ljepote i lovni fond, dobra prometna povezanost s gradom Velikom Goricom, Zagrebom, a time i Europom potakli su posljednjih godina uspješan razvoj lovnog turizma. Na 50 000 hektara lovišta možete pronaći srneću divljač, divlju svinju, zeca, fazana, trčku, prepelicu, šljuku, divlju patku...

Popis lovačkih društava:

LD "SRNA"

Velika Gorica, Jančić Josip, Josipovićeva 56, Velika Gorica 091/2015-632

LD "FAZAN"

Donja Lomnica, Dehin Stjepan, Duga 58, Donja Lomnica, 099/6693 438

LD "TRČKA"

Novo Čiče, Petko Ivan, Bukevje 13, Novo Čiće, 098 367 081

LD "PATKA "

Orle, Panijan Damir Ruča 28, 10 411 Orle, 098/789 759

LD "SRNDAČ"

Vukovina,  Vugrić Željko, A.Cesarca 52, Vukovina 091/6061-010

LD SOKOL 

Škrinjarić Božidar, Pokupsko 15, Pokupsko 098/311-999

LD "JAREBICA" 

Mraclin, Križanić Vladimir, Br.Radića 13, Mraclin 01/6268-444

LD "ŠLJUKA"

Ščitarjevo,  Zlatko Turković Kn. Mislava 2, 10 410 Velika Gorica, 098 203 315

LD "SLAVUJ"

Dubranec,  Kušević Ivica, Dubranec 81, 10 418 Dubranec,091/6267-37

LD KUNA "BUŠEVEC"

Žirović Vladimir Br. Radića 22, 10410 Velika Gorica, 098/766 876

LD "ŠLJUKA"

Lukavec,  Sedmak Stjepan, Putine 4, Lukavec, 098 1908 125

LD "VEPAR"

Kravarsko, Zagorec Stjepan Žitkovčica 16, 10 413 Kravarsko, 098/650 639

LD "LOVAC"

Velika Gorica, Postić Zoran Pleška 14, Velika Gorica, 094/ 6253 019

LD "VELIKA MLAKA"

Velika Mlaka, Krilčić Miro Štefanova 1, 10 408 Velika Mlaka, 091 5542397

LD "ŠLJUKA"

Lukinić Brdo, Skender Ivan, Lukinić Brdo 92, Lukinić Brdo 01/6264-540

LD "LUKAVEC"

Lukavec, Cebin Željko, Dolenska 22, Lukavec 098/282-066

Close