down angle-up star poligone info tree building-o heart-o diamond address angle-down menu search times list-ul play picture-o book-open rating fax door plane-o phone clock-o wallet link envelope-o users music star-o info-circle plus angle-right angle-left map-marker print share-alt facebook twitter google-plus down angle-up star poligone info tree building-o heart-o diamond address angle-down menu search times list-ul play picture-o book-open rating fax door plane-o phone clock-o wallet link envelope-o users music star-o info-circle plus angle-right angle-left map-marker print share-alt facebook twitter google-plus

Kurija Modić-Bedeković

show
Kurija Modić-Bedeković

Dani europske baštine u Velikoj Gorici započeli su svečanim otvorenjem kurije Modić- Bedeković nakon dugogodišnje i detaljne obnove. Dani otvorenih vrata europske baštine manifestacija je u organizaciji grada Velike Gorice, Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Muzeja Turopolja i Ministarstva kulture sa Konzervatorskim odjelom u Zagrebu.

Ova sveobuhvatna obnova trajala je od kraja 90-ih, a završena je ove godine a kurija je 1972. zaštićena kao spomenik kulture.  „Kurija“ je zapravo povijesni naziv za reprezentativnu kuću odnosno dvor, a upravo ova koja je jučer ponovo otvorila svoja vrata, građena je na tradicionalan način, od drvenih hrastovih planjki na uglovima spajana tzv. „hrvatskim vuglom“ što znači da su se daske urezivale jedna u drugu na uglovima tako da su prostorno istaknutije od zidne plohe. Ima klasičan raspored prostorija, u prizemlju se nalazio gospodarski dio, a na katu su sobe za „gospoštiju“.

Ova kurija možda je stara 200 godina, ali oživjela je novim, suvremenim duhom.

Close