down angle-up star poligone info tree building-o heart-o diamond address angle-down menu search times list-ul play picture-o book-open rating fax door plane-o phone clock-o wallet link envelope-o users music star-o info-circle plus angle-right angle-left map-marker print share-alt facebook twitter google-plus down angle-up star poligone info tree building-o heart-o diamond address angle-down menu search times list-ul play picture-o book-open rating fax door plane-o phone clock-o wallet link envelope-o users music star-o info-circle plus angle-right angle-left map-marker print share-alt facebook twitter google-plus

Kontakt

show
Kontakt

Turističku zajednicu osnovalo je Gradsko poglavarstvo, prema Zakonu o turističkim zajednicama, 13. studenoga 1997. godine.

Turistička zajednica je pravna osoba, čije su članice pravne i fizičke osobe u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s njima neposredno povezanim djelatnostima. Zajednicom upravljaju njezini članovi i njihova se prava utvrđuju prema visini udjela članova u prihodima Zajednice.

Zadaci Turističke zajednice

Radi unapređivanja općih uvjeta boravka turista, promocije turističkog proizvoda, razvijanja svijesti o važnosti gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda, a osobito zaštite okoliša, zadaci Zajednice su:

  • poticanje, unapređenje i promicanje izvornih vrijednosti (tradicija, običaji, etnološko blago)
  • poticanje aktivnosti pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju ugostiteljske djelatnosti za što kvalitetnije pružanje usluga
  • suradnja i koordinacija s pravnim i fizičkim osobama, radi zajedničke provedbe promocije politike razvoja turizma i njegove promidžbe
  • poticanje, koordinacija i organizacija kulturnih, umjetničkih, gospodarskih, športskih i drugih priredbi koje pridonose obogaćivanju turističke ponude grada i turističkih mjesta na njenom području
  • poticanje zaštite, održavanja i obnove kulturno-povijesnih spomenika i drugih materijalnih dobara od interesa turizma i njihovo uključivanje u turističku ponudu
  • poticanje i organiziranje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređenja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša na području grada
  • organizacija, provoćenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda grada sukladno smjernicama Skupštine Zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu Zajednice
  • izrada izvješća o izvršenju zadaća, analiza i ocjena ostvarenja programa rada i financijskog plana Zajednice grada
  • organiziranje nastupa na domaćim i inozemnim sajmovima i izložbama turističkog karaktera u suradnji s drugim turističkim zajednicama ili samostalno, ako se za to pokaže potreba
  • sudjelovanje u realizaciji urbanističkih i drugih planova i programa o utvrđivanju turističkih lokaliteta i cjelina

 

Turistički ured

Za obavljanje stručnih i administrativnih poslova vezanih za zadaće Zajednice oformljen je turistički ured.

U uredu su zaposlene djelatnice:

Milada Mesarić, dipl.oecc
direktorica

Vlatka Lukinić Barišić
voditeljica info centra

Martina Štefančić
računovođa

Antonija Badurina Odrčić
turistički informator

Kako (lako) do nas?

Adresa: Trg kralja Tomislava 2, 10 410 Velika Gorica
E-mail: tzvg@tzvg.hr

Mediji: mediji.tzvg@gmail.com


Tel: 00385 (0) 1 6221 666
Fax: 00385 (0) 1 6222 378
OIB: 83670937717
MB: 1328417

Close