down angle-up star poligone info tree building-o heart-o diamond address angle-down menu search times list-ul play picture-o book-open rating fax door plane-o phone clock-o wallet link envelope-o users music star-o info-circle plus angle-right angle-left map-marker print share-alt facebook twitter google-plus down angle-up star poligone info tree building-o heart-o diamond address angle-down menu search times list-ul play picture-o book-open rating fax door plane-o phone clock-o wallet link envelope-o users music star-o info-circle plus angle-right angle-left map-marker print share-alt facebook twitter google-plus

Grad danas

show
Grad danas

Grad Velika Gorica nalazi se 16 km južno od Zagreba i središte je područja od 552 kvadratna kilometra te predstavlja najveće i glavno naselje tradicionalne regije Turopolja. Prvi se put spominje 1228. godine kao sjedište župe, a arheološka nalazišta govore da je na njezinu području bilo života i u pradavno vrijeme (pr. rimsko nalazište Andautonija u Ščitarjevu pokraj Velike Gorice).

Status grada Velika Gorica je dobila 1995. godine, a na području nekadašnje Općine Velika Gorica danas su i tri novoosnovane općine - Kravarsko, Pokupsko i Orle. S brojem 65.000 stanovnika za područje Grada i samim naseljem od preko 30.000 stanovnika, Velika Gorica zauzima šesto mjesto u Republici Hrvatskoj.

Velika Gorica nositelj je brojnih priznanja i nagrada:

Srebrni cvijet Europe

Grad Velika Gorica, u konkurenciji 5300 europskih gradova, osvojila je Srebrni cvijet Europe - renomiranu nagradu europske Asocijacije za cvijeće i okoliš Entente Florale koja je dodijeljena 9. rujna 2004. godine u francuskom gradiću Aix leis Bains.

Grad Velika Gorica osvojio je srebrnu medalju Entente Florale (Srebrni cvijet) za očuvanje svojih turopoljskih šuma, rimskih termi u Ščitarjevu (arheološko nalazište Andautonia), obnove turopoljske tradicijske arhitekture te zbog toga što je kao legislativno mlad grad izvrsno isplanirala svoje parkove, travnjake, organizirala natjecanja svih svojih stanovnika u ljepoti privatnih vrtova i okućnica.

Zeleni cvijet

Na Danima hrvatskog turizma 2011. godine Grad je dobio prestižnu nagradu Hrvatske turističke zajednice Zeleni cvijet sa zlatnim znakom za najuređeniji grad kontinentalne Hrvatske. Uređenost grada kao cjeline, ali i bogata ponuda kulturnih, povijesnih i turističkih znamenitosti, kriteriji su koji su Veliku Goricu uzdigli na prvo mjesto gradova kontinentalne Hrvatske u kategoriji gradova preko 30 000 stanovnika.

Karta Velike Gorice

 

 

Close