down angle-up star poligone info tree building-o heart-o diamond address angle-down menu search times list-ul play picture-o book-open rating fax door plane-o phone clock-o wallet link envelope-o users music star-o info-circle plus angle-right angle-left map-marker print share-alt facebook twitter google-plus down angle-up star poligone info tree building-o heart-o diamond address angle-down menu search times list-ul play picture-o book-open rating fax door plane-o phone clock-o wallet link envelope-o users music star-o info-circle plus angle-right angle-left map-marker print share-alt facebook twitter google-plus

GPS putni vodič kroz Turopolje

show
GPS putni vodič kroz Turopolje

Adria Guide  Velika Gorica putni je vodič koji se u?ita u GPS uređaj, a služi za pregledavanje informacija i navođenje na Vama zanimljiva odredišta  grada Velike Gorice i Turopolja.

Vodič možete besplatno preuzeti na linku Adria Guide Velika Gorica

Turistička zajednica grada Velike Gorice realizirala je u suradnji  s tvrtkom Navigo Sistem d.o.o. koja je generalni distributer GARMIN GPS navigacijskih uređaja za Hrvatsku, BiH, Makedoniju, Srbiju, Crnu Goru i Kosovo.

To je elektronički turistički vodič koji korisnicima omogućuje detaljno, jednostavno, brzo i pregledno obilaženje raznih zanimljivih destinacija. Pod destinacije se podrazumijevaju POI točke (engl. Point Of Interest) ili točke interesa, koje su zanimljive različitim kategorijama korisnika. Svaka točka sadrži kratki opis, fotografiju, lokaciju s to?nim koordinatama te kontakt informacije (adresu, broj telefona, broj faksa, web i e-mail adresu), kao i druge parametre potrebne kako bi korisnik ovog vodiča pronašao sebi zanimljivo odredište za razgledavanje i dobio potrebne informacije o njemu. Odabirom točke na ure?aju može se prikazati gdje se točka nalazi na karti te odmah napraviti navođenje na tu to?ku.

Vodič je jednostavan za korištenje na GPS ure?aju, a sadrži 67 točaka. Točke interesa su podijeljene po kategorijama. Osnovne kategorije su: znamenitosti, drvene kapele, sakralni objekti, izletišta, gastronomija i smještaj. Ako Vas zanima drveno graditeljstvo po kojem je Turopolje poznato, odaberete kategoriju „drvene kapele“  i na uređaju će se prikazati popis to?aka, kapele i njihove slike, a pomo?u tekstualnog opisa imate mogućnost informiranja o pojedinoj kapeli. Pritiskom na tipku GPS uređaja možete napraviti navođenje do te drvene kapele pomoću satelitskog GPS sustava. Na samom GPS uređaju možete odabrati želite li da navođenje bude motornim vozilom (GPS će Vas do odredišta voditi vodeći računa o dozvoljenim smjerovima, jednosmjernim ulicama, pješačkim zonama i dr.) ili pješice (direktno najkra?im putom).

Kulturni sadržaj vodiča je dodatno opisan i audio materijalom koji predstavlja samu kulturnu znamenitost. Na unaprijed definiranoj udaljenosti od točke GPS uređaj će aktivirati zvu?nu datoteku koja ?e Vam predstaviti kojoj kulturnoj znamenitosti  se približavate.

Putni vodič podržava više jezika pa ga mogu koristiti i posjetioci iz drugih zemalja. Adria Guide – Velika Gorica izrađen je na HRVATSKOM i ENGLESKOM jeziku. Ako je na GPSu postavljen engleski jezik prikaza teksta, jezik vodiča će automatski biti postavljen na engleski, a jednako vrijedi i za hrvatski jezik. Ako je jezik uređaja postavljen na neki jezik koji nije sadržan u vodiču prikazat će se engleski kao osnovni jezik.

Close