down angle-up star poligone info tree building-o heart-o diamond address angle-down menu search times list-ul play picture-o book-open rating fax door plane-o phone clock-o wallet link envelope-o users music star-o info-circle plus angle-right angle-left map-marker print share-alt facebook twitter google-plus down angle-up star poligone info tree building-o heart-o diamond address angle-down menu search times list-ul play picture-o book-open rating fax door plane-o phone clock-o wallet link envelope-o users music star-o info-circle plus angle-right angle-left map-marker print share-alt facebook twitter google-plus

Dokumenti

show
Dokumenti

Kako biste pregledali naše PDF dokumente, potrebno je imati instaliran Adobe Reader.

--

  • Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19) ; (NN 88/10
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama  (NN 144/2020

 

-Pravilnik o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe u 2021 (NN 64/2021  )                                                                 

-Pravilnik o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima turističkih zajednica za plaćanje članarine turističkoj zajednici  (NN 64/2021)

- Pravilnik o dopunama Pravilnika o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu NN 105/2020 (25.9.2020.) i (dopuna  )       

- Pravilnik o dopuni pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj članarini NN 88/2020. (30.7.2020.)

- Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici NN 14/2020 (5.2.2020.)

Pojašnjenje u vezi s provođenjem Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici

  • Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19) ; (NN 59/09) ; dopuna (NN 32/20); dopune (NN 42/20)

    - Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu NN 36/2020 (25.3.2020.)

    --

 

Close