down angle-up star poligone info tree building-o heart-o diamond address angle-down menu search times list-ul play picture-o book-open rating fax door plane-o phone clock-o wallet link envelope-o users music star-o info-circle plus angle-right angle-left map-marker print share-alt facebook twitter google-plus down angle-up star poligone info tree building-o heart-o diamond address angle-down menu search times list-ul play picture-o book-open rating fax door plane-o phone clock-o wallet link envelope-o users music star-o info-circle plus angle-right angle-left map-marker print share-alt facebook twitter google-plus

Dokumenti

show
Dokumenti

Kako biste pregledali naše PDF dokumente, potrebno je imati instaliran Adobe Reader.

  • Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19) , dopuna NN 42/2020 (7.4.2020
  • Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama  (NN 144/2020)   

            - Pravilnik o dopuni pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj članarini NN 88/2020. (30.7.2020.)

             - Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici NN 14/2020 (5.2.2020.)

            - Pojašnjenje u vezi s provođenjem Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Close