down angle-up star poligone info tree building-o heart-o diamond address angle-down menu search times list-ul play picture-o book-open rating fax door plane-o phone clock-o wallet link envelope-o users music star-o info-circle plus angle-right angle-left map-marker print share-alt facebook twitter google-plus down angle-up star poligone info tree building-o heart-o diamond address angle-down menu search times list-ul play picture-o book-open rating fax door plane-o phone clock-o wallet link envelope-o users music star-o info-circle plus angle-right angle-left map-marker print share-alt facebook twitter google-plus

Covid-19

show
Covid-19

Nove odluke Stožera civilne zaštite RH i preporuke HZJZ-a od 14. 10. 2020.

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske je u svrhu sprječavanja širenja zaraze novim koronavirusom donio sljedeće odluke koje se primjenjuju od utorka, 13.10.2020. godine:

 • Ograničavaju se društvena okupljanja u zatvorenim i na otvorenim prostorima na koja je pozvano ili se očekuje više od 50 ljudi.
 • Organizatori društvenih okupljanja obvezni su, najkasnije pet dana prije planiranog okupljanja, putem elektroničke pošte županijskog centra 112, zatražiti suglasnost za održavanje okupljanja od nadležnog županijskog stožera civilne zaštite, stoji u odluci o ograničavanju okupljanja.
 • Županijski stožer obvezan je odgovoriti na podneseni zahtjev u roku od 48 sati od zaprimanja zahtjeva za suglasnost.
 • Društvena okupljanja za koja se odbije tražena suglasnost ili društvena okupljanja za koja je, na temelju ove odluke, trebala biti zatražena suglasnost, a nije zatražena, ne smiju se održati.
 • Mjera se ne odnosi na: profesionalne umjetničke izvedbe i programe, amaterske kulturno-umjetničke izvedbe i programe, kino projekcije, sportska natjecanja, okupljanja tijekom svadbenih obreda i svadbenih svečanosti, pogrebe, posljednje ispraćaje i polaganja urni, vjerske obrede izložbe u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima

Cijeli tekst odluke možete pronaći OVDJE:

Nužna mjera obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski

Maske za lice ili medicinske maske obvezni su koristiti na ispravan način, tako da cijelo vrijeme dok se nosi maska prekriva usta i nos:

 • zaposlenici zdravstvenih ustanova i osobe koje dolaze u posjet pacijentima
 • zaposlenici ustanova socijale skrbi koje pružaju uslugu smještaja i posjetitelje korisnicima
 • vozači, ostali zaposlenici u prijevoznim sredstvima javnog prometa i putnici u javnom prometu
 • zaposlenici u trgovačkoj djelatnosti i kupci za vrijeme boravka u prodavaonicama
 • zaposlenici u ugostiteljskoj djelatnosti koji dolaze u kontakt s gostima ili sudjeluju u posluživanju i pripremi jela, pića i napitaka
 • gosti u ugostiteljskim objektima, osim dok sjede na svojim mjestima i konzumiraju hranu, piće ili napitke.
 • zaposlenici trgovačkih društava, ustanova i institucija koji rade sa strankama i stranke koje dolaze u ta trgovačka društva, ustanove i institucije
 • zaposlenici u uslužnim djelatnostima u kojima se dolazi u bliski kontakt s klijentima
 • zaposlenici u uredima u kojima se ne može osigurati međusobna fizička distanca od najmanje dva metra
 • vjernici prilikom vjerskih obreda i okupljanja u zatvorenom prostoru
 • gledatelji na sportskim natjecanjima koja se održavaju u zatvorenim prostorima
 • posjetitelji svih društvenih i javnih okupljanja u zatvorenom prostoru
 • druge osobe koje na to obveže njihov poslodavac

Obvezuju se poslodavci da provode kontrolu korištenja maski za lice ili medicinskih maski.

Ova odluka Stožera ne odnosi se na rad u osnovnim i srednjim školama, visokim učilištima, ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja

Cijeli tekst odluke možete pronaći OVDJE:

PREPORUKE HZJZ-a za sprječavanje infekcije u ugostiteljskim objektima s terasama i bez njih te u ugostiteljskim objektima u smještajnim kapacitetima

Radi sprječavanja širenja infekcije tijekom boravka u ugostiteljskim objektima s terasama i bez njih te u ugostiteljskim objektima u smještajnim kapacitetima potrebno je osigurati fizički razmak među posjetiteljima te između posjetitelja i zaposlenika. Ove se preporuke odnose i na obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja u sklopu svog rada i funkcioniranja kao pravnog subjekta nude usluge smještaja, organizacije proslava, poslužuju hranu, piće i napitke.

 

TURISTIČKA AKTIVNOST U OKOLNOSTIMA BOLESTI COVID-19

AKTUALNA SITUACIJA PO PITANJU ULAZAKA STRANIH DRŽAVLJANA U REPUBLIKU HRVATSKU

 

Hrvatski državljani

Hrvatski državljani smiju se vratiti u Republiku Hrvatsku bez dodatnih zahtjeva ili posebnih mjera.

 

Ulazak u Republiku Hrvatsku za strane državljane

Od 1. srpnja 2020. svi državljani EU / EEA i osobe s prebivalištem u zemlji EU / EGP mogu ući u Hrvatsku slobodno, bez ograničenja. Svim putnicima savjetuje se da ispune obrazac na web stranici ENTERCROATIA. Državljani trećih zemalja i dalje imaju određena ograničenja: mogu ući u zemlju samo zbog poslovnih ili turističkih razloga.

Pri ulasku u Republiku Hrvatsku državljani država članica Europske unije, država članica u Shengenu te država članica povezanih sa schengenskim prostorom kao i članovi njihovih obitelji i državljani trećih zemalja koji su dugotrajni rezidenti u skladu s Direktivom Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. godine uzimajući u obzir status državljana trećih zemalja u pogledu dugotrajnog boravka i osoba koje imaju pravo boravka u skladu s drugim direktivama EU-a ili nacionalnim pravom ili koje imaju nacionalne dugoročne vize nisu obvezne pružiti poseban razlog njihova ulaska (posao, gospodarstvo, turistički itd.) Mogu ući u zemlju pod istim uvjetima kao i prije izbijanja epidemije COVID-19 ali još uvijek pod epidemiološkim nadzorom i u skladu s općim i posebnim preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Navedeno se odnosi i na građane Kneževine Andore, Republike San Marino, Kneževine Monako i Svete Stolice.

Također, od 10. srpnja, putnici iz Engleske mogu posjetiti Hrvatsku i vratiti se u Englesku bez da su u karanteni, osim ako nisu putovali kroz destinacije koje nisu u ovom izuzeću.

 

Kao i kod državljana EU / EEA, putnici bi trebali:

 • Popuniti obrazac „Enter Croatia“ kako bi ubrzali proces prelaska granice https://entercroatia.mup.hr/
 • Upoznati trenutne sigurnosne mjere u Republici Hrvatskoj
 • Proučiti najnovije FCO savjete (Ured za vanjske poslove i odnose sa zemljama Commonwealtha (The Foreign and Commonwealth Office - FCO))
 • Ispuniti obrazac za lakšu lokaciju državljana Velike Britanije kako bi se s lakoćom mogli vratiti kući

 

Ostali strani državljani koji namjeravaju prijeći državnu granicu, moraju ispunjavati jedan od sljedećih uvjeta:

 1. Posjedovati dokumentaciju koja dokazuje vlasništvo nad nekretninom koja se nalazi u Republici Hrvatskoj ili morskim plovilom (brod, jahta itd.) - (može biti i vlasnik zakupa) ili putuje na sprovod u Republiku Hrvatsku (i posjeduje odgovarajuću dokumentaciju koja to dokazuje). Ako je ispunjen bilo koji od ovih uvjeta, tim stranim državljanima dopušten je prelazak državne granice, zabilježit će se mjesto / adresa gdje će boraviti ili gdje se nalazi nekretnina / plovilo, zajedno s kontakt brojem telefona i vremenom boravka - uključujući datum kada planiraju napustiti Republiku Hrvatsku.
 2. Imati dokumentaciju koja dokazuje poziv od strane poslovnog subjekta u Republici Hrvatskoj, razlog zbog kojeg se zahtijeva njihov posjet Republici Hrvatskoj ili poziv na poslovni sastanak. Za ove putnike koji prelaze granicu, potrebno je unijeti mjesto / adresu gdje će boraviti, kontakt broj telefona i trajanje boravka - uključujući datum kada planiraju napustiti Republiku Hrvatsku.
 3. Svi ostali strani državljani koji imaju poslovni, turistički ili gospodarski razlog ili hitan osobni razlog, mogu ući u Republiku Hrvatsku ukoliko imaju odgovarajući dokaz. Potrebno je poslati odgovarajuću dokumentaciju i namjeru prelaska državne granice (ulazak u Republiku Hrvatsku) na e-mail adresu uzg.covid@mup.hr i na zahtjev će biti odgovoreno u najkraćem mogućem roku. Također, moguće je ispuniti online obrazac i provjeriti Q&A u vezi s gore navedenim na sljedećem linku: https://entercroatia.mup.hr/ 

Potvrda rezervacije smještaja u smještajnom objektu uključuje:

 • Potvrdu rezervacije smještaja svih pružatelja usluga smještaja / svih vrsta smještaja
 • Ugovor o najmu kampa
 • Stalni ugovor o vezu u nautičkoj turističkoj luci
 • Potvrdu rezervacije veza u nautičkoj turističkoj luci
 • Vaučer putničke agencije itd.

Sve ostale informacije po pitanju ulazaka u Republiku Hrvatsku dostupne su na sljedećoj poveznici:
https://mup.gov.hr/uzg-covid/286210

 

POSTUPAK KOD POJAVE BOLESTI U GOSTA U TURISTIČKOM SMJEŠTAJNOM OBJEKTU U VRIJEME PANDEMIJE COVID-19

1. Nužni preduvjeti:

 • Jedinice lokalne samouprave, lokalni stožeri civilne zaštite, domovi zdravlja i hotelsko turistički kompleksi većih hotelsko turističkih društava definirat će dodatne pružatelje zdravstvene zaštite za goste turističkih smještajnih objekata kroz organizaciju turističkih ordinacija odnosno ordinacija koje će biti nadležne za pojedine smještajne objekte.
 • Na područjima koja prihvaćaju turiste lokalni stožeri civilne zaštite i domovi zdravlja osigurat će kapacitete za pravovremenu dijagnostiku COVID-19.
 • Lokalni stožeri civilne zaštite i domovi zdravlja osigurat će mogućnost uzimanja briseva kod sumnji na COVID-19 u nadležnim ambulantama ili potencijalno prilikom kućnih posjeta gostima u smještajnim objektima.
 • Lokalni stožeri civilne zaštite, domovi zdravlja i hitna medicinska služba osigurat će prijevoz do liječnika primarne zdravstvene zaštite i do bolnice za oboljele goste.
 • Regionalni i lokalni stožeri civilne zaštite i jedinice regionalne i lokalne samouprave osigurat će organiziranu izolaciju za oboljele od COVID-19 čija klinička slika ne zahtijeva hospitalizaciju i organiziranu karantenu/samoizolaciju za zdrave kontakte oboljelih koji moraju biti u karanteni/samoizolaciji.
 • Na mrežnim stranicama općina, gradova i županija, te njihovih turističkih zajednica objaviti kontakt podatke (telefonske brojeve) i radno vrijeme nadležnih liječničkih ordinacija/ambulanti koje skrbe o turistima na hrvatskom jeziku, engleskom i jezicima turista koji najviše posjećuju ta odredišta.

2. Kod postavljanja sumnje na zaraznu bolest COVID-19 u posjetitelja smještajnog objekta, vrijedi sljedeće:

 • Odgovorna osoba odnosno osoba koju on ovlasti u smještajnom objektu obavještava o bolesti gosta liječnika u ugovornoj ambulanti ili liječnika u turističkoj ambulanti (u daljnjem tekstu: nadležni liječnik) radi obavljanja pregleda.
 • Ako u prvom kontaktu s liječnikom, nadležni liječnik postavi sumnju da je osoba zaražena virusom SARS-CoV-2 odgovorna osoba smještajnog objekta mora zamoliti gosta da ostane u smještajnoj jedinici sa zatvorenim vratima te je dužna osigurati bolesnom gostu medicinsku (kiruršku) masku i papirnate maramice u dovoljnoj količini te uputiti gosta da ne izlazi iz sobe sve do liječničkog pregleda (dolazak liječnika u kućnu posjetu ili organizirani prijevoz bolesnog gosta do liječničke ordinacije) i dobivanja daljnjih uputa.
 • Nadležni liječnik pregledom bolesnika utvrđuje jesu li zadovoljeni kriteriji postavljanja sumnje na COVID-19 i ovisno nadalje o kliničkom stanju gosta određuje potrebu za pozivanjem epidemiologa.
 • Pri postavljanju sumnje na COVID-19 uzima se ili organizira uzimanje brisa radi pravovremene dijagnostike COVID-19 infekcije i određuje se bolesnom gostu i njegovim bliskim kontaktima izolacija u smještajnim jedinicama do prispijeća rezultata testiranja.
 • Zaposlenici smještajnog objekta odnosno pružatelji usluga smještaja u domaćinstvu ne ulaze u sobu u kojoj je osoba pod sumnjom na COVID-19 i sobe u kojoj su njezini bliski kontakti, a goste se obavijesti da se zamjena posteljine kao i čišćenje sobe neće odvijati u uobičajenim razmacima i na uobičajeni način. Svaki takav gost mora sam održavati čistoću sobe/prostora u kojem boravi sa sredstvima koja će smještajni objekt ustupiti na raspolaganje. Usluživanje obroka odvijat će se dostavom u sobu, a gosti koji nemaju polupansionski ili puni pansionski smještaj, kupovat (naručivat) će obroke iz smještajnog restorana radi kontrole ulazaka i izlazaka u smještajni objekt/sobu uz dostavu obroka do pred vrata sobe/apartmana. U manjim ili apartmanskim smještajnim objektima će vlasnik ili odgovorna osoba za smještaj organizirati dostavu hrane i ostalih potrepština za gosta do vrata sobe te kontaktirati s nadležnom zdravstvenom službom.
 • Ako postoji potreba kontakta s bolesnim gostom za vrijeme čekanja na rezultate testiranja na COVID-19, određuje se jedna osobu koja će se baviti tim gostom uz obvezno nošenje zaštitne medicinske maske i rukavica te održavanje fizičke udaljenosti od bolesnika.
 • Maske, rukavice i slična zaštitna oprema treba odmah nakon korištenja biti bačena u kantu za otpatke s poklopcem u koju su uložene dvije plastične vrećice za otpad. Nakon bacanja zaštitne opreme u smeće, djelatnici trebaju oprati ruke sapunom i vodom ili ih dezinficirati.
 • Gosti koji su dio iste grupe ili iste obitelji s oboljelim također moraju ostati u svojim sobama dok se ne uspostavi kontakt s nadležnim liječnikom te do prispijeća nalaza ako liječnik postavi sumnju na COVID-19.
 • Ako liječnik utvrdi da gost nije inficiran COVID-19 određuje mu terapiju za njegovo stanje, samoizolacija se ukida gostu i njegovim bliskim kontaktima i gost se može slobodno kretati po objektu koliko to dopušta njegovo zdravlje i zaštita zdravlja ostalih gostiju turističkog objekta.

3. U slučaju potvrde zarazne bolesti COVID-19 kod gosta, vrijedi sljedeće:

 • Gosta kojemu je COVID-19 potvrđen i njegovo zdravstveno stanje zahtjeva hospitalizaciju, transportira se u zdravstvenu ustanovu sukladno uputi liječnika a ovisno o težini bolesti, korištenjem osobnog vozila, organiziranog transporta ili sanitetskim prijevozom. U slučaju nagle pojave teških, po život ugrožavajućih simptoma poziva se hitna medicinska služba. Transport javnim prijevozom NIJE DOZVOLJEN.
 • U dogovoru s nadležnim liječnikom, domaćim gostima kod kojih je potvrđena bolest COVID- 19 s blagim simptomima ili koji nemaju simptome bolesti, preporučljivo je da se upute u izolaciju u vlastitom smještaju (kod kuće), vlastitim prijevozom i bez korištenja javnog prijevoza, ako je to moguće. U tom slučaju daljnju skrb o oboljelom vodi njihov izabrani liječnik ili nadležni liječnik prema mjestu izolacije (u konzultaciji s nadležnim epidemiologom). 
 • Domaći gosti koji su kontakt s oboljelim idu kući u samoizolaciju o čemu dalje skrbi njihov izabrani liječnik (u konzultaciji s nadležnim epidemiologom).
 • Strani gost s potvrđenom COVID- 19 bolešću čije zdravstveno stanje ne zahtjeva hospitalizaciju i domaći gost s potvrđenom COVID- 19 infekcijom koji nema uvjete za izolaciju kod kuće treba se smjestiti u organizirani smještaj za izolaciju u zajednici koji je predviđen za takve potrebe od strane lokalne samouprave na način da se gosti premještaju u unaprijed pripremljeni objekt prikladan za boravak u izolaciji (objekti određeni i opremljeni od lokalnog Kriznog stožera ili lokalne samouprave mogu biti apartmani, kuće, mobilne kućice, dormitorij, itd.) o čemu dalje skrbi nadležni liječnik za smještajni objekt (u konzultaciji s nadležnim epidemiologom). Isto vrijedi i za goste koji su bliski kontakti oboljeloga, a kojima je potrebno organizirati karantenu/izolaciju.
 • Strani gosti kojima je potvrđena COVID-19 bolest i strani gosti bliski kontakti oboljelog mogu se prije isteka izolacije oboljelog, odnosno karantene/samoizolacije za zdrave bliske kontakte, vratiti u svoje države nakon konzultacije s javnozdravstvenim vlastima njihove zemlje porijekla putem IHR sustava (međunarodni zdravstveni propisi) i dogovora o načinu i financiranju njihova transporta u matične zemlje.
 • Zaposlenik odnosno osoba u domaćinstvu u kojemu se pruža usluga smještaja kojemu je potvrđen COVID-19 mora biti podvrgnut bolničkom liječenju ili izolaciji u vlastitom domu ili organiziranoj izolacijskoj jedinici, ovisno o težini bolesti.
 • Zaposlenik odnosno osoba u domaćinstvu u kojemu se pruža usluga smještaja, a koji je bio u bliskom kontaktu s osobom kojoj je potvrđen COVID-19, mora biti podvrgnut izolaciji u domu ili organiziranoj izolacijskoj jedinici za zdrave kontakte oboljelih od COVID-19.
 • O završetku izolacije i zdravstvenom stanju skrbi nadležni liječnik koji je propisao izolaciju ili karantenu/samoizolaciju.

 

KONTAKT

Hrvatski i strani državljani mogu dodatne informacije i pojašnjenja zatražiti na info broju 112. U nastavku se nalazi popis telefonskih brojeva epidemiologa u pripravnosti po županijama.

Popis telefonskih brojeva epidemiologa u pripravnosti  
 ZZJZ "Dr. Andrija Štampar", Zagreb  091 46 96 444
 ZZJZ Krapinsko-zagorske županije    099 24 55 545
 091 7307 913
 091 51 03 165
 ZZJZ Sisačko-moslavačke županije     098 29 35 78
 098 29 35 76
 098 29 35 72
 098 98 13 273
 ZZJZ Karlovačke županije  098 24 76 30
 ZZJZ Varaždinske županije  099 21 19 802
 ZZJZ Koprivničko križevačke županije  098 59 22 15
 ZZJZ Bjelovarsko bilogorske županije  098 49 20 24
 ZZJZ Primorsko goranske županije  091 12 57 210
 ZZJZ Ličko senjske županije  091 50 44 917
 ZZJZ Virovitičko podravske županije   098 46 59 45
 098 46 59 44
 ZZJZ Požeško slavonske županije  098 98 29 204
 ZZJZ Brodsko posavske županije  091 51 70 426
 ZZJZ Zadarske županije  098 33 27 65
 ZZJZ Osječko baranjske županije  031 22 57 17
 ZZJZ Šibensko kninske županije  091 43 41 201
 ZZJZ Vukovarsko srijemske županije  091 37 04 290
 ZZJZ Splitsko dalmatinske županije  091 15 12 003
 ZZJZ Istarske županije  099 52 94 455
 ZZJZ Dubrovačko neretvanske županije  098 24 34 54
 ZZJZ Međimurske županije  098 55 88 11
 ZZJZ Zagrebačke županije  099 73 68 784
 Hrvatski zavod za javno zdravstvo  098 22 77 53
 Odjel za preventivnu medicinsku zaštitu ovlaštenih
 samo za pripadnike MORH-a i OS RH  
 099 26 54 679
 099 35 98 813
 099 35 98 812

 

Također, sve relevantne informacije, odgovore na brojne upite gostiju i sl. možete objedinjeno pronaći na mrežnim stranicama Hrvatske turističke zajednice na sljedećoj poveznici:
https://www.croatia.hr/en- GB/coronavirus-2019-ncov-q-and-a 

 

OSTALI KONTAKTI:

Hrvatski zavod za javno zdravstvo:
tel: +385 (0)1 48 63 222
email: hzjz@hzjz.hr

Ministarstvo unutarnjih poslova:
tel: +385 (0)1 6122 111
email: pitanja@mup.hr

 

 

 

 

 

 

Close