down angle-up star poligone info tree building-o heart-o diamond address angle-down menu search times list-ul play picture-o book-open rating fax door plane-o phone clock-o wallet link envelope-o users music star-o info-circle plus angle-right angle-left map-marker print share-alt facebook twitter google-plus down angle-up star poligone info tree building-o heart-o diamond address angle-down menu search times list-ul play picture-o book-open rating fax door plane-o phone clock-o wallet link envelope-o users music star-o info-circle plus angle-right angle-left map-marker print share-alt facebook twitter google-plus

Bogatstvo živopisne baštine Turopolja

show
Bogatstvo živopisne baštine Turopolja

Polazak iz Zagreba u jutranjim satima, kraća vožnja do Velike Mlake, gdje se nalazi drvena kapela Sv. Barbare. Ova je građevina najljepši i najreprezentativniji primjer drvenog baroknog sakralnog graditeljstva Sjeverne Hrvatske. Građena je od turopoljske hrastovine «planjki» i svjedoči o preko tri stoljeća tradicije gradnje u drvetu. Najstariji dio crkve potječe iz sredine 17.st. a interijer crkve je ukrašen slikama i ornamentikom do najmanjeg detalja. Nakon razgledavanja uz stručno vodstvo, imat ćete priliku čuti izvedbu tradicionalnih crkvenih pjesama.

Vožnja do Velike Gorice, glavnog i najvećeg gradskog središta u Turopolju. U središtu Gorice nalazi  tzv. Turopoljski grad - jednokatna zgrada podignuta sredinom 18.st. U njoj je bilo sjedište "Plemenite općine Turopoljske", a danas je ovdje Muzej Turopolja, u kojem je lijepo prezentirana bogata kulturno-povjesna i entografska baština Turopolja.

Nakon obilaska članovi kulturno-umjetničkog durštva prezetnirat će vam tradicionalni način izrade nakita i načina češljanja, a imat ćete priliku i sami se okušati u ovim vještinama.

Ručak u restoranu uz nastup KUD-a – tradicionalne pjesme i plesovi. Povratak.

   

Informacije:

  • trajanje 4 do 5 sati
  • program je moguće organizirati samo subotom i nedjeljom, ali ne u razdoblju od 1. srpnja do  1. rujna
  • preporuka: min. 25 pax
  • konačnu ponudu (trajanje programa, uključene usluge) i cijene izrađujemo na upit
Close